Lebih tau lagi tentang LTTQ lagi yuk


Tentang

Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an (LTTQ) Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan sebuah organisasi pembinaan al-Qur’an dan dakwah masyarakat yang berada di bawah naungan Masjid Fathullah UIN Jakarta

Anggota

Anggota disini merupakan anggota yang aktif di LTTQ pada kepengurusan 2021-2022. Kami membangi anggota berdasarkan Haiah:

Tahsin

 1. Ikhsanul Huda
 2. Nisriina Sufika
 3. Ujang Hasanudin
 4. Nurlela Gustiawati
 5. Ichsan Rova Mahesta
 6. Riezky Kautsar Busyra
 7. Kiky Rizkyah

 

Tahfizh

 1. Salma Itsnaini
 2. M. Tegar Syaekhuddin
 3. Nani Ferdiani
 4. Mas Azizah
 5. Vania Aqilla
 6. Irma Nurhidayah
 7. Ninis Hayatunnisah
 8. Muhammad Salman
 9. Abdul Qadir Maliki
 10. Wa Novanti Rai Rantu
 11. M. Fakhril Umam
 12. Fajar Abdul Malik
 13. M. Miftahul Hadi
 14. Arini Mafazal Izzati
 15. Wardatul Fajriati
 16. Raudhatul Aisyi
 17. Nur Azizah Robbaniyah
 18. Rifdah Qotrunnada
 19. Mira Amirah

 

Qurro

 1. Syarah Yunita
 2. Rizqi Andriani
 3. Firdatul Khoiriyah
 4. Haikal Kholilullah
 5. Aisyah Zahro
 6. Zuliyanto
 7. Afni Mulyani
 8. Winnisah
 9. M. Nur Fahmi
 10. Luqman Nur Hakim
 11. Rifdah Khoirunnida
 12. Risa Alivia
 13. Wafran Muttaqi
 14. Bahrul Ulum MS
 15. Nur Faizzah

Alumni
Toggle Content