Struktur Kepengurusan

Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an (LTTQ)

Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2018-2019


SK BUPERDA Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

No. 098/ E1/ BUPERDA/ UIN/ X/ 2018 tentang:

Pengangkatan Pengurus Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an Periode 2018-2019


PELINDUNG

Drs. H. Mahmud Jalal, M.A.

Dr. Hj. Isnawati Rais, M.A.

Dr. Zubair Ahmad, M.A.

Drs. H. Habib Muhsin, S.E., M.Pd.

Drs. Anas Darwis

 

DEWAN PEMBINA

Dr. Dede Abdul Fatah, S.H.I., M.S.I.

Dr. Dicky Andika, M.Si.

Dr. Rusydi Umar, M.A.

Dr. Ervan Nurtawwab, M.A.

Dr. Hasani Ahmad Said, M.A.

Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Dr. Halimatussa’diyah, M.Ag.

K.H. Khoirul Fahmi, S.Q.

Dr. Ali Fakhrudin, M.A.

Farid Wajdi M.A.

M. Nizar, M.A.

Bagus Purnomo, M.A.

Syaifuddin, M.A.

Abdurrahman, S.Th.I.

 

DEWAN PENGAWAS

Muamar A. S., S.Pd.I.

Saulia Rahimakumullah, S.Hum.

Siti Syifa Fauziah, S.Pd.I.

Ahmad Syafawi, S.Kom.I.

Kholilurrahman, S.Pd.

Ahmad As’ad

Faiz Nasrullah Al-Hakim, S.Ag.

Amirullah Syaputra, S.Pd.

Qurrata A’yun

Khanifaturrahmah

 

PENGURUS

Badan Pengurus Harian Tetap

Ketua                             : Husen Ali Zaenal Abidin

Wakil Ketua                  : Zara Fauziah

Sekretaris                      : Febriyansyah

Wakil Sekretaris          : Siti Robiah

Bendahara                    : Badriyah

Wakil Bendahara        : Maulidini Aulia Tasya

Bidang Program

Kabid                             : Halimatussa’diah

Anggota                         : Adam Anwar Lestaluhu

Yusuf Nashrul Haq

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabid                             : Teti Mulyati

Anggota                         : M. Miqdad Al-Farizi

Mas Azizah

Koor. Tahfizh                : Salma Itsnaini

Koor. Qurro                   : Rizqi Andriani

Koor. Tahsin                  : Nur Melati Shohibah

Bidang Kerumahtanggaan

Kabid                               : Nana Andriyana

Anggota                           : Nani Ferdiani

Bidang Keorganisasian

Kabid                                : Siti Mutoharoh

Anggota                            : Abdul Basith Abdullah

Bidang Kewirausahaan

Kabid                                : Fahrul Roji

Anggota                            : Alpi Hasanah

Bidang Humas dan Media Informasi

Kabid                                : Mohammad Ali Haidar

Anggota                            : Isna Wirahmadayanti

Rahmatul Ummah

Bidang Sosial Masyarakat

Kabid                                : Siti Marwani

Anggota                            : Adek Putra Masrianda

©lttq2018-2019