Al-Qur’an tidak diragukan lagi kebenarannya adalah kalamullah dan rujukan penyelesaian problematika umat Islam, sarat dengan nilai-nilai ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak pribadi-pribadi yang berkarakter, cerdas, berakhlak baik, sehat, kreatif dan inovatif.
Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an (LTTQ) merupakan lembaga yang bergerak di bidang pembelajaran Al-Qur’an di bawah naungan Masjid Fathullah UIN Jakarta. Sejak 12 tahun terakhir, LTTQ memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran Al-Qur’an di kalangan mahasiswa/i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan masyarakat sekitar kampus.

Dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat untuk kembali membaca, menghafal dan mengkaji Al-qur’an, maka kami bermaksud mengadakan “Olimpiade Al-Qur’an”. Alasan pemilihan kegiatan Olimpiade Al-qur’an adalah karena dua pertimbangan. Pertama, dalam penamaan, lazimnya perlombaan di bidang Al-Qur’an lebih akrab dengan MTQ, adapun Olimpiade menjadi hal yang baru di kalangan masyarakat, hal ini lah yang mendorong kami memilih even “Olimpiade Al-Qur’an”, dengan harapan masyarakat akan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Kedua, Olimpiade Al-Qur’an di lingkup mahasiswa nasional menjadi even pertama di Indonesia, adapun Olimpiade Al-Qur’an yang sudah pernah dilaksanakan baru pada tingkat daerah dan kampus.

Image 1
Image 2

Image 3
Logo Olimpiade Al-Qur’an (Se-Indonesia) 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *