Struktur Kepengurusan

Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an (LTTQ)

Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Periode: 2017-2018


SK BUPERDA Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

No. 172/ E1/ BUPERDA/ UIN/ IX/ 2017 tentang:

Pengangkatan Pengurus Lembaga Tahfizh dan Ta’lim Al-Qur’an Periode 2017-2018


©lttq2017-2018